‘ธรรมนัส’ เผยข่าวดี กรมการข้าว เตรียมคลอดข้าว 10 สายพันธุ์ใหม่ คุณภาพดี

รายงานข่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธรรมนัส พรหมเผ่า เกี่ยวกับการเตรียมคลอด 10 สายพันธุ์ข้าวใหม่ๆ จากกรมการข้าวในปี 2567 ที่มีคุณภาพดีและตอบโจทย์ทั้งชาวนาและผู้บริโภค ข้าวพันธุ์ใหม่เหล่านี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ทนทานต่อสภาวะแล้งและน้ำท่วม, เหมาะสมกับพื้นที่การปลูกแต่ละแห่งในประเทศไทย และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ข้าวพันธุ์ใหม่ยังสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูข้าว และลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้สารเคมีน้อยลง

ข้าวที่จะรับรองพันธุ์ประกอบด้วยหลายประเภท เช่น ข้าวขาวพื้นนุ่ม, ข้าวขาวพื้นแข็ง, ข้าวหอมไทย, ข้าวเหนียว, ข้าวญี่ปุ่น, ข้าวพื้นเมือง, และข้าวสาลี ทุกประเภทมีจุดเด่นที่ตอบโจทย์การใช้งานและความต้องการที่หลากหลายของเกษตรกร, ผู้บริโภค และผู้ประกอบการค้าข้าว การรับรองพันธุ์ข้าวใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก ตอบสนองความต้องการของตลาด, และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศจากการส่งออกข้าว

การเตรียมคลอดข้าว 10 สายพันธุ์ใหม่นี้ไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรในการเลือกปลูกเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี ด้วยความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่จะถูกรับรอง จะช่วยให้เกษตรกรไทยมีโอกาสเลือกปลูกข้าวที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศของพื้นที่นั้นๆ ได้มากขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้

นอกจากนี้ การพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้ ซึ่งนอกจากจะลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภคได้ เป็นการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน

การนำเสนอข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพหุงต้มดีและอายุการเก็บเกี่ยวที่หลากหลายยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ข้าวไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการส่งออกได้ นอกจากนี้ การมีข้าวพันธุ์ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

โดยรวมแล้ว การเตรียมคลอดข้าว 10 สายพันธุ์ใหม่นี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการข้าวในการพัฒนาและส่งเสริมความแข็งแกร่งของภาคเกษตรไทย ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค พร้อมทั้งยกระดับการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน