วิธีพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจลูกให้รู้จักความเป็นจริง

การพูดคุยและดูแลอบรมลูกเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้ศิลปะ หากต้องการให้ลูก ๆ เชื่อฟังและมีชีวิตที่ดีปลอดภัยเจริญรุ่งเรือง อยู๋ในโอวาทของคุณพ่อคุณแม่ การพูดของคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีพลังเพียงพอที่จะโน้มน้าวจิตใจของลูก ๆ ได้ วิธีพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจลูกก็คือ