วิธีพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจลูกให้รู้จักความเป็นจริง

การพูดคุยและดูแลอบรมลูกเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้ศิลปะ หากต้องการให้ลูก ๆ เชื่อฟังและมีชีวิตที่ดีปลอดภัยเจริญรุ่งเรือง อยู๋ในโอวาทของคุณพ่อคุณแม่ การพูดของคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีพลังเพียงพอที่จะโน้มน้าวจิตใจของลูก ๆ ได้ วิธีพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจลูกก็คือ1.พูดด้วยน้ำเสียงที่ดี
น้ำเสียงในการพูดกับลูกมีความสำคัญมากพอกับเนื้อหาที่พูดทีเดียว หลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับลูก ๆ ด้วยน้ำเสียงดุดัน ตะโกนด้วยความโกรธ เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะปิดกั้นและต่อต้านทันทีแม้เนื้อหาที่พูดจะดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นการทำน้ำเสียงเรียบ ๆ หรือนุ่มนวลจะทำให้ลูกรับฟังมากกว่า
2.พูดให้ลูกเห็นใจ
การพูดจาด้วยน้ำเสียงและเนื้อหาที่ทำให้ลูกรู้สึกเห็นใจในบางคราวก็ช่วยทำให้เด็ก ๆ เปลี่ยนพฤติกรรมและคิดได้กลับใจและเกิดความตั้งใจที่ดีได้ เพราะเด็ก ๆ ไม่ว่าวัยไหนก็มีความรักและพร้อมที่จะร้กพ่อแม่อยู่แล้ว
3.พูดด้วยความรัก
ความรักสามารถละลายใจของคนได้ทุกเพศทุกวัย แม้แต่ลูก ๆ ไม่ว่าจะร้ายแค่ไหนเป็นวัยเด็กหรือวัยรุ่นหากลูกได้ฟังคำพูที่เต็มไปด้วยความรัก ความรู้สึกที่จะดื้อหรือต่อต้านก็จะเบาบางลงได้ ลูกทุกคนต้องการความรักและความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นที่รักของพ่อแม่ พ่อแม่คือแหล่งแห่งความรัก คำพูดที่มาจากความรักจะส่งผลให้เด็ก ๆ มีจิตใจอ่อนโยนและเปิดใจรับฟัง เชื่อฟังพ่อแม่
4.พูดให้ถูกเวลา
การพูดกับลูกควรจะพูดในช่วงเวลาที่เหมาะสม ช่วงเวลาที่ลูกเปิดใจรับฟังเช่นในบรรยากาศที่สบาย ๆ ในบรรยากาศที่เด็ก ๆ กำลังอยู่ในอารมณ์ดี เบิกบาน เวลาที่อยู๋ด้วยกันสองต่อสองหรือเฉพาะคนในครอบครัว บางครั้งการพูดต่อหน้าคนมาก ๆ หรือต่อหน้าเพื่อน ๆ ของลูกลูกอาจจะไม่เชื่อฟังเพราะกลัวว่าจะเสียฟอร์ม ลองดูจังหวะเวลาที่จะพูดกับลูกให้เหมาะสมลูกก็จะรับฟังได้มากขึ้น
5.พูดเป็นเหตุเป็นผล
การพูดให้เหตุและผลจะทำให้เด็ก ๆ รู้จักคิด ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ห้ามทำอย่า ไม่ควร ไม่ได้ ไม่ดี โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอธิบาย ลูกจะเกิดความเสียใจ คับข้องใจและเข้าใจผิด แต่การพูดกับลูกที่มีเหตุและผลเสมอเด็ก ๆ จะกลายเป็นคนมีเหตุผลและมีความคิดที่ดี